Krijg het laatste nieuws!

Dank u! Uw inzending is ontvangen!

Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier

Garantie en retourzendingen

Retourzendingen

De term "Product" omvat de volgende producten: Circular Ring, Circular Charger en Verlengkabel. De verwisselbare buitenschaal en de dimensioneringskit worden beschouwd als verbruiksgoederen en kunnen niet worden terugbetaald of teruggestuurd. Volgens artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation) heeft de Klant het recht een product om welke reden dan ook binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product terug te sturen. Het Product moet zich bij ontvangst in de originele staat bevinden en niet gebruikt zijn. Deze termijn gaat in op de leveringsdatum van de bestelling (datum poststempel).Om van een terugzending te kunnen genieten, moet u contact opnemen met onze klantendienst op support@circular.xyz door aan te geven dat u van een terugzending wil genieten en door uw aankoopfactuur bij te voegen.

Garantie

Eén jaar beperkte garantie voor landen buiten de EU en twee jaar garantie voor EU-burgers.

De garantie begint zodra het product op uw verzendadres is afgeleverd. Voor meer informatie, zie onze Algemene verkoopsvoorwaarden.Om van de garantie te profiteren, moet u contact opnemen met onze klantenservice op support@circular.xyz door aan te geven dat u van de garantie gebruik wilt maken en door uw aankoopfactuur bij te voegen.

Wat de garantie niet dekt

-
De circulaire producten die worden beschouwd als een verbruiksartikel (Verwisselbare buitenschaal en Sizing kit);
- Elk gebruik van het Product dat in strijd is met het normaal te verwachten gebruik van het Product en de gebruikershandleiding (circulaire.xyz/user-guide);
- Elk gebruik van een Product dat in strijd is met of niet uitdrukkelijk is toegestaan binnen de door Circular op het Product gepubliceerde aanbevelingen;
- Schade veroorzaakt door of te wijten aan een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, corrosie, overstroming, brand, aardbeving of enige andere externe oorzaak;
- Normale slijtage van het Product; en meer in het algemeen schade die optreedt nadat de Producten zijn ontvangen en die de werking van de Producten niet beïnvloedt;
- Zichtbare gebreken en cosmetische schade met inbegrip van krassen;
- Verbruiksonderdelen die in het Circular-product zijn opgenomen, zoals batterijen, tenzij productschade is ontstaan door een materiaalfout;
- Schade als gevolg van het gebruik van een ander product dan de door Circular bij het Product geleverde producten, met inbegrip van het gebruik van externe software of applicatie;
- Storingen veroorzaakt door een poging tot wijziging van de Producten;
- Slecht onderhoud van de Producten door de Klant of een andere derde dan Circular (als niet-limitatieve voorbeelden: vervuiling, oxidatie, corrosie, roest,...);
- Technische manipulaties, met inbegrip van de wijziging of de herstelling van het besturingssysteem en/of de Producten door de Klant en in geval van een herstelling door elke organisatie die niet vooraf door Circular werd goedgekeurd; Meer in het algemeen elke wijziging die niet vooraf door Circular werd goedgekeurd;
- Het feit dat de Producten en Diensten van Circular ononderbroken en foutloos werken.

Circular is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet kunnen volgen van de gebruiksaanwijzing van het Product.